وقت خواب کوچه‌ها

نویسنده
گنجشک‌های صبح زود

از خواب بیدارم کنید

در قوری امروز من

چایی شادی دم کنید

*

من چتر شب را بسته‌ام

خورشیدبارانم کنید

از دیدنی‌های خدا

صد کوچه مهمانم کنید

*

تا با شما جاری شوم

در کوچه‌ها، شاد و رها

از کوچه‌های صبح زود

تا وقت خواب کوچه‌ها

CAPTCHA Image