آسمانه/ منجی

نویسنده
معلم نوشت

روی تخته‌سیاه کلاس

بچه‌ها:

موضوع انشا

«منجی»

و

دوباره امروز

پنج‌‌شنبه

پر از سؤال می‌شوم

و با کلماتی گنگ

روبه‌رو می‌شوم

فقط می‌دانم

بچه‌های گرسنه‌ی آفریقا

و

کودکان پابرهنه‌ی افغان

توی مشق فردای‌شان

جای خالی گذاشته‌اند
CAPTCHA Image