استفاده از رنگ‌ها
رنگ سبز و آبی و زرد برای کسانی که تب داشته باشند هم مفید است؛ چون اثر تسکینی دارد.

رنگ آبی یا سبز را باید در کتابخانه‌ها و کلاس درس استفاده‌ کرد. رنگ آبی و سبز باعث تقویت چشم هم می‌شود.

استفاده‌ی رنگ سفید برای دکترها و پرستاران هم به خاطر اثری است که روی بیماران دارد.

رنگ‌ها هم در تحول جامعه بدون تأثیر نیستند. پیشرفت جامعه و پس‌رفت آن را هم می‌شود از رنگ‌آمیزی ساختمان‌ها و ماشین‌ها و تمام چیز‌هایی که یک جامعه‌ی شهری یا روستایی را می‌سازد، مشاهده کرد.
CAPTCHA Image