پنجره‌ها
1

بی‌خبرم که می‌گذاری

از خود بی‌خبر می‌شوم

پرنده پرواز را دوست دارد

و من تو را

آسمان می‌خندد

***

2

بوی بهار

مهمان عطر دستان توست

که وقتی به من نزدیک می‌شود

می‌شکفم

***

3

یادت

طلوع آرامش است

حضورت چه خواهد بود

***

4

هوای بهار را برایت آورده‌ام

تا پرستوهایت را به من بسپاری

با لبخند یخی

دلسردم نکن

***

5

وقتی سلام ما از روی مباداست

من تا همیشه

خداحافظی می‌کنم.

CAPTCHA Image