شوق پریدن

نویسنده
در سرم

شوق پریدن به دل آسمان

در دلم

چلچله‌ی کوچکی

ساکت و بی‌حوصله کُنج قفس

لحظه‌ای می‌پرد

سوی تو این چلچله‌، شاد و رها

خوانده‌ای ای مهربان

باز تو نام مرا
CAPTCHA Image