آسمانه/کوچه رنگین‌کمان

نویسنده


گلیم
گلیم زیر پایم
چه دلنشین و زیباست
چه‌قدر نرم و گرم است
شبیه دشت و رؤیاست
*
در این گلیم زیبا
گل و درختِ بید است
به روی شاخه‌هایش
شکوفه‌ی سپید است
CAPTCHA Image