آسمانه/غروب های دلگیر


«صبح»
که پا می‌شود
آفتاب لبخند می زند
«شب»
که می‌خوابد
ستاره‌ها چشمک می‌زنند
تنها
غروب‌ها
می‌مانند
که همچنان دلگیر هستند
از غروب جمعه

 

CAPTCHA Image