فاصله

نویسنده


قلب من

باغچه‌ای کوچک است

خانه‌یِ پروانه و سنجاقک است

کاشکی

از دلِ تو تا دلِ من راه بود

فاصله کوتاه بود
CAPTCHA Image