شبیه نسیم

نویسنده


صدا بزن مرا همیشه

به اسم‌های خوب دنیا

به من بگو بهار خانم

چقدر دوست دارم آن را

*

به من نگو که قهر هستی

کمی مواظب دلم باش

همیشه سنگ سفت و سخت است

شبیه او نباشی ای کاش

*

نسیم شو، نسیم آرام

برای من خبر بیاور

کمی بمان کنار قلبم

شبیه باد زود نگذر
CAPTCHA Image