پدر بزرگ

نویسنده


با صدای تو

درخت‌ها

شکوفه می‌دهند

با نگاه تو

سبز می‌شوند و میوه می‌دهند

*

ای پدربزرگ

با وجود این‌که سال‌هاست

دست تو

روی شانه‌ی درخت‌ها نخورده است

یاد تو هنوز هم

با دل پرنده‌ها

ارتباط برقرار می‌کند

باغ‌های میهن مرا

خانه‌ی بهار می‌کند
CAPTCHA Image