شعر آخر


دختران، ای پنجه‌های آفتاب

این اطاق سرد را خوشبو کنید

در اطاقم گل بپاشید و گلاب

شعر آمد، خانه را جارو کنید

*

راستی! آن بادبادک‌ها کجاست

بادبادک‌های کاغذ کاهی‌ام

کودکی‌های مرا پیدا کنید

هفت‌سنگ و توپ و تنگ ماهی‌ام...

*

دوست دارم آرزوهای مرا

گردگیری کرده و بر تن کنید

شمع بی‌اشک خیالات مرا

روی میز کار خود روشن کنید

*

نردبانِ آسمان غرق گل است

شعر زیبا، شعر بالا رفتن است

می‌روم من، مطمئنم بچه‌ها

شعر آخر بهترین شعر من است.

CAPTCHA Image