باتو

نویسنده


از نگاه گرم تو

در دلم جوانه می‌زند

بوته‌ی گلی قشنگ

شاخه شاخه، رنگ رنگ

ای همیشه مهربان

با وجود تو

حال و روز من،

چه‌قدر عالی است

فکر می‌کنم

بی تو خانه‌ی دلم

قاب خالی است
CAPTCHA Image