جاده ها

نویسنده


جاده‌ها پر از عبور

شوق و شور

جاده‌ها پر از شلوغی و خطر

پر از سفر

جاده‌ها چقدر خسته‌اند

جاده‌ها شبیه خط فاصله

بین شهرها نشسته‌اند...
CAPTCHA Image