پر از علامت سؤال!

نویسنده


به ماه فکر می‌کنم

به رویش ستاره‌ها

به آسمان و کهکشان

به باغ آبی خدا

*

به نور فکر می‌کنم

به آفتاب نازنین

به شعر سبزه و گیاه

به روی دفتر زمین

*

به غنچه فکر می‌کنم

به برگ و شاخه و درخت

به کوه و جنگل و نسیم

به صخره‌ها و سنگ سخت!

*

به چشمه فکر می‌کنم

به این مسافر زلال!

به رود فکر او که هست

پُر از علامت سؤال!

*

به هر چه فکر می‌کنم

پر از نشانه‌ی خداست

خدا که هر نشانه‌اش

جواب هر سؤال ماست!
CAPTCHA Image