پشت‌کار یعنی این!

نویسنده


استعداد خوب است، خواستن خوب است، آرزو داشتن خوب است، حرف از آینده زدن خیلی خوب است؛ اما همه‌ی این‌ها به تنهایی منجر به موفقیت نمی‌شود. آن‌چه لازم است، تلاش و پشت‌کار است.

به تصویرهای زیر نگاه کنید. این پرنده چه پیامی برای ما دارد؟
CAPTCHA Image