جدول بزرگان ادب


یادآوری: پس از پاسخ‌گویی به سؤال‌ها‌، ستون رنگی را بخوانید تا به رمز جدول دست یابید‌.

1- شاعر قرن پنجم که تألیفات سفرنامه و زادالمسافرین از آثار اوست.

2- شاعر قرن هفتم و خالق گلستان و بوستان‌.

3- متفکّر انقلابی و شاعر آزاد اندیش پاکستانی که ارادت ویژه‌ای به مثنوی مولوی داشت‌.

4- مثنوی‌های فرهاد و شیرین‌، ناظر و منظور و خُلد برین از آثار این شاعر است‌.

5- شاعر اوایل دوره ی قاجار که مثنوی بزم وصال از آثار اوست.

6- شاعر بزرگ حماسه سرای ایران و صاحب کتاب شاهنامه‌.

7- فقیه و دانشور دوره‌ی صفویه و شاگرد ملاصدرا که تفسیر صافی و شرح صحیفه‌ی سجادیه از آثار اوست‌.

8- فیلسوف و پزشک معروف قرن چهارم و پنجم که در ده سالگی حافظ کلّ قرآن کریم شد‌.

9- شاعر روزگار صفویه که بیش‌تر عمر خود را در تفکّرات عرفانی و خلق آثار فراوان سپری کرد‌.

10- شاعر و نویسنده‌ی قرن نهم که دوستدار شیخ الاسلام احمد جام بود‌. هفت اورنگ و بهارستان از آثار اوست‌.

11- شاعر و عارف قرن ششم که حدیقة الحقیقه و کارنامه‌ی بلخ از تألیفات اوست‌.

12- شاعر معاصر که منظومه‌ی حیدربابا را به زبان آذری سروده است‌.

13- پدر شعر نو فارسی و خالق قصّه‌ی رنگ‌پریده و افسانه‌.

14- از قصیده سرایان که کتاب پریشان را به شیوه‌ی گلستان سعدی نوشت‌.

15- شاعر قرن چهارم که دیوان شعرش معروف است‌.

16- شاعر و عارف پرآوازه‌ی هندی که اشعار وی سرشار از مفاهیم عرفانی و حس میهن دوستی است‌.

17- شاعر نام دار ایرانی و خالق آثار مخزن الاسرار‌، هفت پیکر‌، اسکندرنامه و لیلی و مجنون‌.

18- نویسنده‌ی معاصر که زندگانی حضرت زینب(س) و سیرت و شخصیت حضرت محمد(ص) را به رشته‌ی تحریر در آورد‌.

19- شاعر قرن یازدهم که اشعارش به اشکال غزل‌، مثنوی و قصیده سروده شده است‌.

20- لسان الغیب شاعران ایران و بزرگ‌ترین غزل سرای تاریخ ادبیات ایران‌.

21- گزیده‌ای از نامه‌ها‌، خطبه‌ها و سخنان و کلمات قصار حضرت علی(ع) که عالم بزرگ شیعی سید رضی آن را گردآوری کرد‌. 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTCHA Image