یک جرعه دریا

نویسنده


او دوستی نازنین است

انگار همواره با ماست

این‌جاست‌، نزدیکِ نزدیک

هم مهربان هم تواناست

*

او می‌تواند گل و نور

بر بام دنیا بریزد

یا بر لب تشنه‌ی خاک

یک جرعه دریا بریزد

*

«الله» نام بزرگش

نامی که مهرآفرین است

بس کن! چرا بی‌قراری؟

او ارحم الراحمین است

 

CAPTCHA Image