* از آسمان افتاده‌ام گویند یکی به وزیر نظام (حاکم تهران) که مردی زیرک بود، شکایت برد که: فلانی، خانه‌ی مرا به غصب تصرف کرده است. حاکم، غاصب را بخواند و از او سند بخواست. غاصب گفت: «از آسمان افتاده‌ام و خانه از آن من است.» وزیر فرمود تا او را ببستند و فراوان بزدند و غاصب را گفت: «دانی از چه به زدن تو فرمان دادم؟» گفت: «حضرت حاکم بهتر داند.» گفت: «خواستم به هوش باشی تا پس از این چون از آسمان افتی به خانه‌ی خویش افتی.» امثال و حِکَم دهخدا * قوت قلب شب که شد، مرد خانه آهسته به زنش گفت: «از چه می‌ترسی؟ رعد و برق است این، نه بمباران!» بچه را ناز کرد و گفت: «نترس این که برق گلوله نیست برق نور ستاره و ماه است این که آژیر نیست موسیقی است.» * مرد خانه قوت قلب خانه بود و خودش مثل بید می‌لرزید عمران صلاحی * کاریکلماتور * سراب، تصویر آب را به خاک می‌سپارد. * آدم خودبین در برابر آینه میخ‌کوب می‌شود. * از دوردست، کنسرو صدای پایت را برایم بفرست. * رود زندگی به دریای مرگ می‌ریزد. * دختر دریا با خواستگاری سراب فریبکار، مخالفت کرد. * عزراییل ویزای جهنم را برایم صادر کرد. * وقتی به درِ خروجی زندگی رسیدم، عزراییل سرگرم گریس‌کاری لولاهای آن بود. * عاشق دزدی هستم که سگ نگهبان را هیپنوتیزم کند. پایین آمدن درخت از گربه‌- پرویز شاپور * کوه‌ها جعفرصادق(ع) گفت: «ای ابوشاکر! تو کوه‌ها را که انبوهی از سنگ هستند بدون فایده می‌بینی و از خود می‌پرسی که کوه‌ها برای چه به وجود آمده‌اند. در صورتی که به‌وجود آمدن کوه از طرف خداوند از روی مصلحت است. در هر نقطه که کوه هست آب جاری هم وجود دارد. برای این‌که در ارتفاعات باران و برف می‌بارند و از آن‌ها چشمه‌ها ایجاد می‌شود. آب چشمه‌ها به هم می‌رسند و نهرها به وجود می‌آیند و نهرها، کشتزارها را سیراب می‌کنند. به خاطر همین، مردم در دامنه‌ی کوه سکونت می‌نمایند تا زراعت کنند. هرجا که کوه هست، در تابستان دارای هوای خنک است. به همین جهت آن‌هایی که در جلگه‌های گرم زندگی می‌کنند، اگر بتوانند، در فصل تابستان به مناطق کوهستانی می‌روند. شهرها و روستاهایی که در دامنه‌ی کوه هستند هرگز دچار توفان نمی‌شوند، برای این‌که کوه مانع از این است که توفان به آن‌ها برسد. کوه‌هایی که سبز هستند برای چریدن دام مفید هستند و در تابستان که در جلگه‌ها علف نیست، چوپانان گوسفندان خود را به کوه می‌برند و در مرتع‌های کوهستانی می‌چرانند. کوه‌هایی که سبزه دارند مأوای پرندگان و چرندگان حلال‌گوشت هستند که یک ذخیره‌ی آذوقه است برای آن‌هایی که در دامنه‌ی کوه مسکن گرفته‌اند. حتی کوه‌هایی که در آن‌ها سبزه وجود ندارد، بی‌فایده نیستند؛ و اگر در آن‌ها کاوش کنند ممکن است موفق به کشف معادن بشوند که آن هم برای زندگی انسان مفید است.» بعد از این که صحبت جعفرصادق(ع) به اتمام رسید ابوشاکر به فکر فرو رفت و پیدا بود که تحت‌تأثیر گفتار جعفرصادق(ع) قرار گرفته است. مغز متفکر جهان شیعه‌- ترجمه‌ی ذبیح‌ا‌... منصوری * آی زکی می‌گفتند رضاشاه در زمان تبعید در ژوهانسبورگ، غالباً در سرسرای محل سکونتش، بالا و پایین رفته، خطاب به خود می‌گفته: «اعلی حضرت، قَدَر قدرت، قوی شوکت، آی زکی!» قند و نمک‌- جعفر شهری * پند (1) هرشب آرام نگیرم تا حساب خویش را با خدای باز نکنم (2) مردمان گویند: «خدا و نان.» بعضی گویند: «نان و خدا.» من گویم: «خدا بی‌نان، خدا بی‌آب، خدا بی همه‌چیز.» (۳) نماز و روزه بزرگ است لیک کِبر و حسد و حرص از دل بیرون کردن، نیکوتر است. شیخ‌ابوالحسن خرقانی * بدبینی نگر جز خوب صددرصد نبینی که گر بدبین شوی جز بد نبینی چو نیکو بنگری در ملک هستی به غیر از جلوه‌ی ایزد نبینی ز نابخرد جهان را، روز، تیره‌ست نگر تا روی نابخرد نبینی دد و دیوند خودبینان مغرور نگر تا روی دیو و دد نبینی ملک‌الشعرا بهار﷼  
CAPTCHA Image