* به این‌ها می‌گویند دوستان واقعی.

* به خاطر ویژگی‌های رنگی خاک جزیره‌ی هُرمز، هنرمندان ایرانی، بزرگ‌ترین فرش خاکی جهان را به ابعاد 1200 متر مربع در جزیره‌ی هرمز برپا کردند.

* دنیا عوض شده، فیل‌ها هم از آب لوله‌کشی می‌خورند.

* آخ‌جون چه هوای خوبی، می‌چسبد برای خواب!

* بپا نیُفتی قورقوری!﷼

CAPTCHA Image