نویسنده

 

 


تو در صدای باران

تو در صدای بادی

تو شکلی از خودت را

به باغ و چشمه دادی

*

تو در نگاه چشمه

تو در صدای رودی

تو شعر آسمان را

برای ما سرودی

*

شکوه و سربلندی

به کوه داده‌ای تو

به جنگل و به دریا

شکوه داده‌ای تو

*

تو در نگاه ماهی

تو در نگاه خورشید

تو را که مهربانی

همیشه می‌توان دید

CAPTCHA Image