اسیدها و بازها

نویسنده


لیموها مزه‌ی ترش دارند؛ چون در لیموها اسید وجود دارد. در دنیا اسیدهای بسیار بسیار زیادی وجود دارند و همه‌ی آن‌ها هم تقریباً یک مزه دارند. سرکه هم یک اسید است. گریپ فروت، انواع سیب‌ها، آلبالو‌ها و بسیاری از میوه‌های دیگر هم دارای اسید هستند. شیری که فاسد شده باشد هم مزه‌ی ترش دارد؛ زیرا در آن اسید به وجود آمده است. در معده‌ی ما انسان‌ها هم اسید وجود دارد که به آن اسید کلریدریک می‌گویند. اسید موجود در معده، به ما کمک می‌کند تا غذاها را هضم کنیم. اسیدها در آب و همه‌ی مواد غذایی به صورت بسیار رقیق‌شده وجود دارند. اسیدها کمی ترش مزه هستند؛ برای همین ما مزه‌ی آن‌ها را دوست داریم. اسیدها ممکن است خیلی قوی باشند. در آن صورت بسیار خطرناک هستند، آن قدر خطرناک که حتی نباید به آن‌ها دست بزنیم. اسیدها پوست انسان را دچار ساییدگی و زخم می‌کنند. اسید‌ها پارچه‌ها را سوراخ می‌کنند؛ حتی فلزها را حل می‌کنند. اسید‌های غلیظ شده برای تولید مواد بسیاری استفاده می‌شوند؛ از جمله برای تولید انواع کودها، رنگ‌ها و حتی مواد انفجاری. انواع اسیدها عبارت‌اند از: اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و اسید نیتریک.

راه‌های زیادی وجود دارد که بفهمیم آیا یک ماده اسید دارد یا نه. یک راه این است که ماده را به کاغذ آبی رنگی بمالیم که به روغن آفتابگردان آغشته شده باشد. اگر آن ماده اسید داشته باشد، رنگ کاغذ، قرمز می‌شود.

گروه دیگر، گروه بازها هستند. در آزمایش کاغذ، برعکس، اگر ماده‌ای که دارای نوعی از بازها باشد به کاغذ قرمزی بمالیم که به روغن آفتابگردان آغشته شده باشد، کاغذ آبی می‌شود.

آب آهک یک نوع باز ضعیف است، ولی بعضی از انواع بازها خیلی قوی هستند و مانند اسیدهای غلیظ خطرناک هستند که دست انسان نباید با آن‌ها تماس داشته باشد. آمونیاک و سود هم سوزآور هستند که می‌سوزانند و می‌پوسانند. گاهی بازها را به نام قلیایی‌ها هم می‌شناسند. بازها برای ساختن مواد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از جمله برای ساختن صابون‌ها.

گاهی اسیدها و بازها متضاد یک‌دیگر هستند و یک‌دیگر را خنثی می‌کنند. از این طریق می‌توان از یک اسید برای جلوگیری از تأثیر یک باز استفاده کرد و مانع از ایجاد مشکل شد و کاری کرد که آن باز برعکس عمل کند. وقتی اسیدها و بازها با یک‌دیگر متضاد می‌شوند، ماده‌ی جدیدی به نام نمک تولید می‌شود.﷼

 

CAPTCHA Image