انعکاس کامل

نویسنده


وسایل موردنیاز:

آب- صابون مایع- چراغ لیزری- عود- کبریت- بطری شیشه‌ای تمیز.

1- ابتدا آب را داخل بطریِ شیشه‌ایِ تمیز می‌ریزیم و چند قطره از صابون مایع را به آن اضافه می‌کنیم. سپس عود را روشن می‌کنیم و داخل بطری می‌بریم. داخل شیشه پر از دود شود. درِ بطری را می‌بندیم.

2- این مرحله باید در تاریکی انجام شود.

چراغ لیزری را روشن می‌کنیم و از بالای سطح آب، به آب می‌تابانیم. نور چراغ از سطح آب عبور می‌کند.

3- در این مرحله چراغ لیزری را از پایین سطح آب، به آب تاباندیم. نور وقتی به سطح آب برخورد کرد دوباره به سمت پایین برگشت. (نور شکست و دوباره داخل آب تابید.)

CAPTCHA Image