یک تکّه ابر

نویسنده


یک تکّه ابر آن‌جا،

در دوردستِ آسمان پیداست!

ابری که جایی دور

شاید در آن سوی جهان

باران ببارد!

CAPTCHA Image