خطوط میدان مغناطیسی

نویسنده


وسایل مورد نیاز:

براده‌ی آهن- آهن‌ربا- گیره‌ی کاغذ- کاغذ.

1- در این تصویر، میدان مغناطیسی با حلقه‌زدن گیره‌های کاغذ زیر آهن‌ربا دیده می‌شود.

2 و 3- مقداری از براده‌ی آهن را روی کاغذ بریزید و آهن‌ربا را زیر کاغذ نگه دارید. خواهید دید که براده‌ها چگونه میدان مغناطیسی را تشکیل می‌دهند.

4- در این مرحله چندین آهن‌ربا را کنار هم قرار می‌دهیم و یک آهن‌ربای بزرگ تشکیل می‌شود. اگر این آهن‌ربا را زیر کاغذ برده و براده‌ها را روی کاغذ بریزیم، میدان مغناطیسیِ بزرگ‌تری درست می‌شود.

5و6- در این دو تصویر از دو آهن‌ربا استفاده می‌کنیم. خواهید دید که دو میدان مغناطیسی تشکیل می‌شود. علاوه بر آن شکل زیبایی هم درست می‌شود.

7- در این مرحله شما نیاز به یک بطری شیشه‌ای دردار، آب، کمی پنبه و یک لوله‌ی شیشه‌ای دارید.

8- بطری شیشه‌ای را پر از آب می‌کنیم. براده‌های آهن را داخل آب می‌ریزیم. حالا کمی از پنبه‌ را داخل لوله‌ی شیشه‌ای گذاشته و آهن‌ربا را روی آن می‌گذاریم. سپس کمی پنبه روی آهن‌ربا قرار می‌دهیم. لوله‌ی شیشه‌ای را روی در بطری (مانند تصویر) محکم می‌کنیم.

درِ بطری را می‌بندیم. لوله‌ی شیشه‌ای را که آهن‌ربا در آن قرار دارد داخل آب فرو می‌رود. چه اتفاقی می‌افتد؟

براده‌های آهن دور آهن‌ربا جمع شده و میدان مغناطیسی در آب تشکیل می‌شود.

9 و 10- شما می‌توانید از اشکال مختلف آهن‌ربا در این آزمایش استفاده کنید. میدان‌های مغناطیسی در شکل‌های مختلف درست می‌شود.

 

CAPTCHA Image