خدا کمک کند کاش! ترانه سر بگیرم

نویسنده


 


مرا شکسته بودند

عقاب‌های بیمار!

کبوتر دلم بود

به چنگ‌شان گرفتار!

*

نه آسمانِ آبی

نه بال و پر، نه پرواز

نه حرفی از رهایی

نه شعر و ساز و آواز

*

نه فرصتی دوباره

برای یک شکفتن

نه ذوق شاعرانه

برای شعر گفتن

*

کلافه بودم امّا

کلافه، زار و خسته

به دست غصه و غم

اسیر و دل‌شکسته

*

خدا کمک کند کاش!

دوباره پر بگیرم

در آسمانِ آبی

CAPTCHA Image