دوره و شماره: دوره 32، مهر 379 - شماره پیاپی 379، مهر 1400، صفحه 1-1 

داستان معارفی

من مهمان نمی‌خواستم!

صفحه 6-7

من مهمان نمی‌خواستم!


داستان معارفی

ده غول سیاه‌رو

صفحه 26-28


ایران‌گردی

روستای برسیان

صفحه 30-31


کمیک استریپ

گفت‌وگوی سازنده

صفحه 32-33


داستان

سهیل پاتر

صفحه 40-41


نثر ادبی

سلام باران!

صفحه 42-42